Raport PMR

Więcej informacji na temat rynku DIY w Polsce, znajdziesz także w branżowym raporcie opracowywanym co roku przez PMR:
„Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024“.

Stanowi on uzupełnienie tematów poruszanych podczas wydarzenia i zawiera m.in.:

  • Wartość całego rynku DIY w Polsce wraz z autorską prognozą do 2024 roku
  • Prezentację kluczowych trendów dotyczących rynku DIY
  • Udział oraz wartość poszczególnych kanałów dystrybucji na rynku wraz z prognozą do 2024 roku
  • Wyniki badania konsumenckiego  dotyczącego zachowań zakupowych Polaków dla produktów DIY
  • Profile największych graczy - informacje o ich planach i strategiach, o powierzchni, wyglądzie i lokalizacji sklepów
Więcej o raporcie

Dla uczestników Forum raport taniej


Rejestracja udziału w Forum umożliwia jednoczesny zakup raportu
„Handel detaliczny artykułami DIY 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024 ” (w licencji standard)

w preferencyjnej cenie: 2 400 2 160 Euro